LIÊN HỆ MITSUBISHI BẮC NINH

Địa chỉ: Số 5 Đường Lê Thái tổ, Phường Võ Cường, TP Bắc Ninh.
Điện thoại: 094.5454.398
Email: Sonnguyen2104@gmail.com
Website: https://mitsubishibacninh.net/SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI